Onze werkwijze

WERKWIJZE

1. Intake
2. Plan van aanpak
3. Proces
4. Evaluatie

Intake
Voordat de huiswerkbegeleiding van start gaat, vindt er altijd een intakegesprek plaats. Het heeft onze voorkeur om het intakegesprek samen met u en uw kind te voeren. Wij zijn er van overtuigd dat het bijdraagt aan het vergroten van de betrokkenheid en motivatie van uw kind, wanneer het een aandeel heeft in het gesprek. In het gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we de hulpvraag, verwachtingen en doelen en stellen een plan van aanpak op. Daarnaast lichten wij onze werkwijze toe.

Plan van aanpak
In het plan van aanpak staan de hulpvraag, de doelen en verwachtingen beschreven.

Proces
Als het plan van aanpak duidelijk is, zijn we klaar om aan de slag te gaan! We houden een logboek bij waarin we samen beschrijven waar we aandacht aan besteed hebben.

Evaluatie
Indien gewenst plannen we regelmatig een evaluatiemoment in. Tijdens de evaluatie kunnen we het proces bespreken en bijsturen waar nodig.

CONTACT

Contact met ouders
Als ouder bent u natuurlijk nauw betrokken bij het leerproces van uw kind. U kunt het logboek van uw kind bekijken om te zien waar uw kind tijdens de huiswerkbegeleiding mee bezig geweest is.

U mag altijd telefonisch of per mail contact opnemen voor eventuele vragen of onduidelijkheden.

Contact met school
Indien gewenst nemen wij contact op met de mentor of begeleider op school om vorderingen en eventuele bijzonderheden te bespreken.
Uiteraard is dat in overleg met u, als ouder(s).