Bijles

Waarom bijles?

Het huidige onderwijs vraagt veel van kinderen, op zowel cognitief gebied als op het gebied van werkhouding en taakaanpak. Soms is het basisaanbod niet voldoende voor een kind, om te kunnen laten zien wat het kan, of voelt een kind zich op bepaalde vakgebieden onzeker. Extra uitleg of begeleiding kan daarbij helpen. Wij willen kinderen die dat nodig hebben vroegtijdig hulp bieden, zodat we het opdoen van negatieve ervaringen zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Wij onderscheiden ons door bij het bieden van hulp aan te sluiten op de onderwijsbehoeften, uit te gaan van de sterke kanten van het kind en deze te benutten bij het aanleren en ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. In combinatie met een positieve benadering zorgen we samen voor het vergroten van het zelfvertrouwen van het kind en zal het kind met meer plezier naar school gaan.

  • Bijles voor kinderen die moeite hebben met de leerstof van de hoofdvakgebieden (rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen)
  • Bijles op andere vakgebieden (taalbeschouwing, woordenschat, studievaardigheden, etc)

We zetten diverse werkvormen en educatieve materialen in om het kind te helpen waar dat nodig is. Samen gaan we op zoek naar de aanpak die het best past bij uw kind.

We werken graag in groepsverband. Op deze manier leren kinderen van elkaar en ervaren ze dat ze niet de enige zijn, die af en toe een steuntje in de rug nodig hebben op het gebied van leren. Dit bevordert het zelfvertrouwen. Indien gewenst bieden we ook individuele bijles aan.