Kom maar op, ik ben top!

Met deze assertiviteitstrainingen worden kinderen (9 tot 12 jaar) op een positieve manier weerbaar gemaakt in een wereld die voortdurend verandert en steeds sneller lijkt te draaien. Assertief leren reageren in verschillende contexten (op school, op straat en via sociale media) vraagt om een stevige houding die gevarieerd kan worden toegepast. De trainingen zijn bedoeld voor kinderen en jongeren met moeilijkheden ten gevolge van problemen op sociaal vlak, veroorzaakt door een gebrek aan assertiviteit. De nadruk bij deze trainingen ligt op het versterken van de assertieve vaardigheden van deze doelgroep. Dit leidt tot meer zelfvertrouwen bij kinderen en jongeren. Er is daarnaast aandacht voor de invloed van social media en cyberpesten.

Deze trainingen gaan vanaf medio maart van start.